Ladislav Deák - WebSlovensko.sk
dnes je: utorok 23.október 2018 - kalendarium

Ladislav Deák

Ladislav Deák (*13.1.1931 - 15.11.2011) historik. Od roku 1962 pracoval Ladislav Deák ako vedecký pracovník v Ústave dejín socialistických krajín SAV. Hlavnou témou jeho bádania boli zahranično-politické problémy stredoeurópskych štátov a Juhoslávie v medzivojnovom období (1918–1939) a vzťahy medzi Československom a Maďarskom.