Adam František Kollár - WebSlovensko.sk
dnes je: utorok 23.október 2018 - kalendarium

Adam František Kollár

Adam František Kollár (* 17. apríl 1718, Terchová – † 10. júl 1783, Viedeň) slovenský spisovateľ, právny historik, knihovník.

Adam František Kollár bol osobným poradcom cisárovnej Márie Terézie a niektorých ministrov (v službách Márie Terézie ako odborný poradca dvora pre uhorské záležitosti v otázkach historicko-právnych, majetkovo-právnych a v oblasti školstva). Bol členom vedeckých komisií a dvorským radcom pre reformu školstva. Ovládal niekoľko cudzích jazykov. Je autorom prameňov k dejinám Viedne a k tureckej expanzii v Uhorsku. Bol znalcom zákonov, dejín, filozofie a pedagogiky, slovanských, orientálnych jazykov. Bol aj editorom slovníkov. Mal snahu založiť vedeckú spoločnosť „Societas literaria“ podľa príkladu Francúzskej akadémie. Miesto toho začal vydávať dvojtýždenník Privilegierte Anzeigen (Výsadné oznamy) s prehľadom posledných vedeckých výsledkov. Roku 1775 povýšený do šľachtického stavu. Jeho zásluhou vznikla v roku 1778 viedenská Akadémia orientálnych jazykov.

V oblasti jazykovedy vydal viacero gramatík a učebníc latinčiny, doplnil a vydal gramatiku tureckého jazyka, pripravil aj antológiu perzskej literatúry, prekladal z turečtiny a arabčiny. Mimo iného vydal okrem vyššie uvedených i ďalšie zbierky dokumentov, z ktorých dominoval 25-zväzkový rukopis uhorského diplomatára. Pre zreformované gymnáziá vydal učebnice latinčiny. Systematicky sa venoval štúdiu uhorských a rakúskych dejín. Vlastnil jednu z najväčších súkromných knižníc.

Jeho spolupracovníkom bol Daniel Trsťanský.