Karol Otto Moller - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.február 2019 kalendarium

Karol Otto Moller

Karol Otto Moller (* 10.1.1670 - † 16(9).4.1747, Banská Bystrica) - zakladateľ lekárskej školy a balneoterapie.

Karol Otto Moller pôsobil v Bratislave ako lekár a od roku 1703 bol dvorným lekárom Františka II. Rákocziho a neskôr hlavným mestským lekárom a riadnym lekárom Zvolenskej a Turčianskej stolice. Okrem medicíny sa venoval aj prírodným vedám, najmä chémii. Analyzoval liečivé pramene (Sklené Teplice, Vyhne), v uhorskej miestodržiteľskej rade podal návrh na zriadenie lekárskej fakulty v Uhorsku.

Moller bol priekopníkom verejného zdravotníctva na Slovensku a autorom práce o ochrane pred nákazou morom.