Július Barč Ivan - WebSlovensko.sk
dnes je : štvrtok 21.február 2019 kalendarium

Július Barč Ivan

Július Barč Ivan (* 1. 5. 1909, Krompachy – † 25.12. 1953, Martin) - bol slovenský prozaik a dramatik.

Július Barč Ivan pochádzal z dvojjazyčnej učiteľskej rodiny. Vzdelanie získal v Krompachoch, Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, Prešove (maturita v r. 1926) a v Košiciach. V rokoch 1926 – 1927 začal študovať právo v Prahe, no pre zdravotné problémy musel štúdium ukončiť. V rokoch 1928 – 1934 navštevoval teologickú fakultu v Bratislave. Po skončení vzdelávania pôsobil ako kaplán v Užhorode a farár v Pozdišovciach, neskôr administrátor evanjelického cirkevného zboru.

Po presťahovaní do Martina Barč Ivan redigoval periodiká (Obežník Slovenskej národnej knižnice, Slovenská národná knižnica), viedol Národné noviny, pracoval od roku 1942 v knižnici Matice slovenskej, kde od roku 1949 až do smrti pôsobil ako referent a katalogizátor bibliotéky. V roku 1948 sa oženil, no manželstvo mu vydržalo len tri mesiace. Ku koncu života trpel Parkinsonovou chorobou a mal psychické problémy.

V jeho priezvisku sú dve mená: Barč je po otcovi a Ivan po matke.

Barč Ivan debutoval v roku 1933 knižným vydaním troch poviedok (okrem nich písal i divadelné hry), no už predtým uverejňoval časopisecky publicistické prózy (Vesna, Národné noviny). Vo svojej tvorbe využíva spomienky na detstvo, vyjadroval svoj súcit s utláčanými a prenasledovanými, svojim motívom dáva utopický podtext. Slovenskú drámu obohatil o nové témy a tvárne prostriedky, ale tiež podáva výpoveď o životnej a spoločenskej realite. Jeho dielo bolo ovplyvnené tvorbou svetových autorov (Henrik Ibsen, August Strindberg, Ernst Barlach, Fiodor Michajlovič Dostojevskij). Venoval sa aj publicistike a próze, ktorá vyšla vo výbere Cesta myšlienky (1971). Okrem zbierok noviel a poviedok vydal aj autobiograficky štylizovaný psychologický román a filmový scenár Pieseň.

Výber z tvorby

Próza

 • 1933 – Pohádka, zbierka poviedok
 • 1940 – Predposledný život, zbierka noviel
 • 1948 – Železné ruky, román
 • 1950 – Cesta ďaleká
 • 1957 – Husličky z javora, posmrtne vydaný román
 • 1968 – Úsmev bolesti, posmrtne vydaná zbierka noviel z rokov 1945 – 1948
 • 1971 – Cesta myšlienky, posmrtný výber publicistiky

Dráma

 • 1934 – 3000 ľudí (knižne vyšlo v roku 1935)
 • 1936 – Človek, ktorého zbili (knižne vyšlo v roku 1964)
 • 1936 – Pevec boží (hra čerpajúca zo života J. Tranovského
 • 1938 – Diktátor, prešla cenzúrou (knižne vyšlo v roku 1981)
 • 1939 – Na konci cesty (vyšlo v roku 1942)
 • 1940 – Mastný hrniec, satirická komédia; prešla cenzúrou (knižne vyšlo v roku 1941)
 • 1943 – Matka
 • 1944 – Neznámy
 • 1945 – Dvaja
 • 1947 – Veža (knižne vyšlo v roku 1948)
 • 1948 – Koniec, (divadelná hra len rukopis)
 • 1950 – Poeta laureatus, divadelná hra (knižne vyšlo v roku 1981)