Ján Valach - WebSlovensko.sk
dnes je: sobota 19.január 2019 - kalendarium

Ján Valach

Ján Valach (*22.9.1925, Hnúšťa - ) - slovenský a svetový skladateľ, dirigent, organista. Okrem toho bol Ján Valach aj organizátorom umeleckých podujatí a propagátor slovenskej hudby v zahraničí.

Ján Valach vyštudoval medicínu a na konzervatóriu hru na organe a dirigovanie. Počas svojej kariéry pôsobil Valach ako dirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov a externý pedagóg na VŠMU v Bratislave, umelecký šéf a šéfdirigent opery Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici a sólista organovej hry v Symfonickom orchestri v Káhire. Okrem toho bol aj profesorom na tamojšom novootvorenom konzervatóriu a profesor kompozičných predmetov na Konzervatóriu v Žiline.

Ján Valach pôsobil aj v zahraničí. Mimo iného bol Ján Valach dirigentom Antwerpskej Kráľovskej opery, umeleckým vedúcim a dirigentom Oratórnej spoločnosti Arti Vocali. Výpočet jeho aktivít je veľmi dlhý a tak spomeňme, len že obnovil prerušenú tradíciu každoročného uvádzania Bachových Matúšových pašií na Veľkonočnú sobotu odpoludnia a uviedol ich 25-krát v Antwerpách a viackrát aj v iných mestách.Ján