Ivan Krasko - WebSlovensko.sk
dnes je: štvrtok 17.január 2019 - kalendarium

Ivan Krasko

Ivan Krasko (*12.8.1876, Lukovištia - † 3.3.1958, Bratislava) - vl.m. Ján Botto. slovenský básnik, prozaik a prekladateľ. Hlavný predstaviteľ slovenskej literárnej moderny.

Pre dielo Ivana Krasku boli charakteristické na novú dobu nové veršové formy a vyspelý básnický jazyk. Autor v ňom spojil motívy osobného smútku a úzkosti o osud národa a človeka. V dvoch prvých básnických zbierkach Nox et solitudo (1909) a Verše (1912) sa priniesli tématiku ľudskej osamelosti, vyhnanstva a pesimizmu.

Z ďalšej tvorby

  • Pieseň nášho ľudu (1896 - báseň)
  • Deň spásy (1902 - báseň)
  • Za búrnej, čiernej noci (1902 - báseň)
  • Noc a ja (1910 - báseň v próze)
  • Moje piesne (1952 - zbierka básní)
  • Sentimentálne príhody I a II (1908 - próza)
  • Listy mŕtvemu (1911 - próza)