Ferdinand Čatloš - WebSlovensko.sk
dnes je: pondelok 16.júl 2018 - kalendarium

Ferdinand Čatloš

Ferdinand Čatloš (* 7. 10. 1895, Liptovský Peter – † 16. 12. 1972, Martin) - slovenský generál a minister obrany Slovenského štátu (1939 - 1945).

V máji 1915 narukoval Ferdinand Čatloš do rakúsko-uhorskej armády a odišiel na východný front. V septembri blízko Tarnopolu dezertoval. V roku 1917 vstúpil do formujúcich sa čs. légií, v ktorých to dotiahol až na veliteľa práporu.

Po návrate domov bol v roku 1920 demobilizovaný. O rok neskôr však vstúpil do čs.armády, v ktorej stúpal po hodnostnom rebríčku. Od roku 1936 slúžil v hodnosti podplukovníka v štábe 8.divízie v Hraniciach na Morave. V tých časoch sa aktívne zasadzoval za vyváženejší počet Slovákov v dôstojníckom zbore čs. armády.

Po mníchovskom diktáte a vytvorení autonómie Slovenska pôsobil Čatloš ako prednosta Vojenskej kancelárie pri slovenskej autonómnej vláde. V tom čase bol v hodnosti podplukovníka gšt. bol 18.októbra 1938 hlavným veliteľom čs.armády generálom Krejčím menovaný za styčného dôstojníka čs.vojenskej správy pri slovenskej autonómnej vláde. V tom období sa začínal zaoberať plánmi na vytvorení slovenskej armády. Po vyhlásení slovenskej samostatnosti 14.marca 1939 mohol tieto svoje plány aj uskutočniť.

Ferdinand Čatloš sa z pozície ministra obrany snažil udržiavať čo najväčšiu mieru kontroly nad slovenskými jednotkami a nepodliehať tlaku silnejšieho nemeckého kolegu. Niekedy v priebehu roka 1942 sa začal s Nemcami ideovo rozchádzať a neskôr začal pripravovať vlastný plán povstania - politického prevratu na Slovensku. V očiach čs. odboja či už podporovaného Londýnom, alebo Moskvou bol nedôveryhodný. Pri vypuknutí SNP predniesol prejav, ktorým vyzval armádu, aby sa nepripojila k povstaniu. Po príchode do Banskej Bystrice bol povstalcami zaistený a predaný sovietskej strane. Zbytok vojny strávil vo väzení. Do vlasti bol prevezený v roku 1947. Národným súdom bol odsúdený na päť rokov, avšak po roku bol prepustený a svoj život dožil v ústraní.