Dominik Tatarka - WebSlovensko.sk
dnes je : sobota 23.marec 2019 kalendarium

Dominik Tatarka

Dominik Tatarka (*14.3.1913, Plevník-Drienové – †10.5.1989, Bratislava) - spisovateľ, prekladateľ a publicista. Bol výraznou spisovateľskou a neskôr aj disidentskou osobnosťou na Slovensku, respektíve v Československu.

Ako spisovateľ bol Tatarka predstaviteľom nadrealizmu a neskôr schématizmu. Pod vplyvom parížskeho študijného pobytu, kde sa zoznámil so surrealizmom a existencializmom vznikla jeho významná novela Panna zázračnica, ktorá bola aj úspešne sfilmovaná. Parížskeho pobytu sa týka aj existenciálne ladená próza Prútené kreslá.

Po 2. svetovej vojne vstúpil Tatarka do komunistickej strany a tvorbou sa priklonil k socialistickému realizmu, čo vyjadril v románe Farská republika. Z tohto obdobia pochádza aj knižná predloha pre budovateľský film Priehrada (1950). No v roku 1956 badať u neho odklon od politiky komunistov, čo vyjadril v diele Démon súhlasu. Po okupácii Československa v roku 1968 vystúpil z KSČ a po roku 1971 bol vylúčený z verejného života. Ďalej publikoval len samizdatovo napríklad: Sám proti noci, Písačky, Listy do večnosti alebo Navrávačky.

Tatarka sa stal odporcom komunistického režimu a signatárom Charty'77.