Dobroslav Chrobák - WebSlovensko.sk
dnes je: štvrtok 17.január 2019 - kalendarium

Dobroslav Chrobák

Dobroslav Chrobák (*16.2.1907, Hybe – †16.5.1951, Bratislava) - prozaik, esejista, kultúrny publicista, literárny kritik a rozhlasový pracovník.

Dobroslav Chrobák pochádza zo štyroch detí. Jeho otec Ondrej Chrobák bol krajčír a osvetového pracovník. Študoval na gymnáziu v Rožňave a Liptovskom Mikuláši, neskôr na Vyššej priemyselnej škole v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1934 na Českom vysokom učení technickom v Prahe.

V roku 1934 sa Chrobák vrátil na Slovensko. Začal pôsobiť ako ako redaktor Rádiožurnálu v Československom rozhlase v Bratislave. V roku 1945 sa stal riaditeľom krátkovlného vysielania a od júna 1947 hlavným riaditeľom rozhlasu na Slovensku.

Už ako študent písal Dobroslav Chrobák mal všestranné osvetové aktivity. Písal poviedky, bol kronikárom obce, zberateľom prísloví a porekadiel. Ako 17-ročný debutoval v Studentskom časopise svojou prvou poviedkou. Ďalšie prózy venoval tematike dediny a prírody. Usiloval sa o prekonanie postupov opisného realizmu a zameral sa na fantastiku až mýtickosť prírody.

Knižne debutoval knihou poviedok a noviel Kamarát Jašek. Rozvinul základné myšlienky naturizmu. Vedel využiť i cudzie podnety na vlastnú inšpiráciu. Vidieť to hlavne v románovej novele Drak sa vracia, ktorá patrí k základným dielam slovenského naturizmu. Je tiež autorom recenzií a kritík, najmä medzivojnovej prózy, úvah o umení, referátov o výtvarníkoch. zostavil Slovenský literárny almanach (spolu zostavovateľ Štefan Letz) a vydal Rukoväť dejín slovenskej literatúry, ktorá plnila funkciu malého slovníka slovenských spisovateľov.

Veľký vplyv na jeho tvorbu mali viacerí autori európskej prózy, ako napr. Hermann Hesse, Henri Pourrat či Knut Hamsun. Okrem vlastnej tvorby sa venoval tiež prekladom, napr. z ruštiny.

Z tvorby

 • Les (1924 - poviedka )
 • Náraz priam centrický (1925 – poviedka )
 • Holé steny (1930 – skica len fragment)
 • Dva kamenné dni (1931 – novelistická črta)
 • Ábel Orphanides (1931 – fragment)
 • Slovenský literárny almanach (1931)
 • Rukoväť dejín slovenskej literatúry (1932)
 • Ábel Jariabek (1932 – fragment)
 • Šľachtické hniezdo (1934 – preklad diela od I. S. Turgeneva)
 • Kamarát Jašek (1937 – zbierka poviedok a noviel)
 • Drak sa vracia (1943 – románová novela - sfilmovaná)