Andrej Kavuljak - WebSlovensko.sk
dnes je: sobota 19.január 2019 - kalendarium

Andrej Kavuljak

Andrej Kavuljak (* 5.12.1885, Ústie nad Oravou - † 30.5. 1952, Dolný Kubín) - historik, pedagóg a lesný inžinier.

V rokoch 1948-49 prednášal Andrej Kavuljak na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach.

Andrej Kavuljak bol významným slovenským odborníkom v odbore lesníctvo, ktorý svoje bohaté teoretické i praktické skúsenosti prezentoval vo vysokoškolskej učebnici Zriaďovanie lesov (1949) a v monografii Les a pasenie (1952). V jeho vedeckovýskumnej činnosti dominovala tematika dejín lesníctva, ktoré spracoval v syntéze Dejiny lesníctva a drevárstva na Slovensku (1942), osobitnú pozornosť v tomto smere venoval Orave a Považiu (Oravský komposesorát, Lietava, podnik feudálneho hospodárskeho systému). Svoje výsledky svojho historického bádania zhrnul v práci Hrad Orava (1927) a vo viacerých štúdiách, ale v diele Historický miestopis Oravy (1955), ktorý vyšiel po jeho smrti.