Andrej Trúchly Sytniansky - WebSlovensko.sk
dnes je: štvrtok 17.január 2019 - kalendarium

Andrej Trúchly-Sytniansky

Andrej Trúchly-Sytniansky (*9.11.1841, Antol (dnes Sv.Anton) - 28.10.1916) - katolícky kňaz, básnik a spisovateľ

Okrem kultúrneho a národného pozdvihnutia Slovákov sa Andrej Trúchly-Sytniansky usiloval aj o zlepšenie ich hmotného postavenia. Bol spoluzakladateľom Prvej prievidzskej sporiteľne a na vlastné náklady vydával rôzne osvetové publikácie. Redigoval aj jediný vtedajší literárny časopis Orol a pracoval na preklade Biblie do slovenčiny.